piatok 27. novembra 2009

Rytířská čest

Z anglického originálu: The Warrior (2007)

Autor:
Kinley MacGregor

Vydavateľstvo: Domino

Český preklad: Karolina Slámová

Počet strán: 200

Rok vydania: 2008


Lochlan MacAllister vyrastalal s vedomím, že musí pre dobro svojho ľudu obetovať vlastné šťastie. Keď sa k nemu donesú chýry, že jeho stratený a oplakaný brat možno stále žije, neváha a vydáva sa ho hľadať do Francúzska.
Catarina je síce nemanželskou dcérou francúzskeho kráľa, ale odmieta sa podriadiť mocenským praktikám mocného otca. Rovnako silnú vôľu má ale i kráľ, a tak svoju neposlušnú dcéru nechá uniesť, aby ju mohol vydať za muža, ktorého jej sám vybral.
Na Lochlanov vkus je Catarina až príliš sebestačná a priebojná, keď však uvidí, že ju niekam vlečú kráľovi poskokovia, rytierska česť mu nedovolí nechať dievčinu v rukách únoscov. Dobre vie, že sa proti nemu obráti kráľov hnev a že šľachetný čin môže zhatiť jeho plány na bratovu záchranu.

Lochan MacAllister je brat Bradena, o ktorom som čítala toť nedávno. A príbeh sa mi páčil. Áno. Na rozdiel od tohto. Aj keď: áno, bola tu sebavedomá hrdinka; áno, bol tu silný hrdina; áno, spočiatku sa neznášali a potom sa radi mali; a áno, kniha spĺňala všetky atribúty romantiky. No niečo tomu chýbalo. Iskra, oheň, vášeň! Nič z toho sa nekonalo, všetko bolo prvoplánové a dalo sa dopredu predvídať, o čom sa dočítate na ďalšej strane... resp. o ďalších dvadsať-tridsať strán. Niekde v strede knihy som sa stratila... áno, pretože odrazu sa nakopilo plno neznámych postáv (a celkom zbytočne!), ktoré tam očividne nemali čo robiť. Dej nijako neposunuli dopredu, ani ho inak výrazne neovplyvnili. Kľudne si ich mohla autorka odpustiť. Hoci by kniha možno stratila tridsať strán a bola by útlejšia, aspoň by bola zrozumiteľnejšia ;-) Posledná vec, ktorá mi vadila bola, že ste dopredu dokázali vyvodiť/vykonštruovať v konverzácii medzi hrdinami vtip.

Moje hodnotenie: ***

Žiadne komentáre: