streda 10. októbra 2007

Z kníh...

"...ľutovala všetkých tých mužov a ženy, čo nepoznajú bezstarostnosť v láske, čo sú chladní, váhaví, plachí, ktorí si predstavujú, že náruživosť a neha sú dve veci, a nevedia, že je to jediný, nádherne pomiešaný cit, že byť prudký znamená zároveň byť nežný a mlčať znamená hovoriť bez slov. Lebo láska je čosi, v čom niet miesta pre hanblivosť a výhrady, takáto láska je splynutie dvoch bytostí, medzi ktorými niet priehrady ani hrdosti; čokoľvek sa stane jemu, stane sa aj jej, každý cit, každý pohyb, všetko čo telo a duša cíti, je spoločné."

(Francúzova zátoka; Daphne du Maurier)

Žiadne komentáre: