utorok 1. apríla 2008

Z histórie kníh (6. časť)

Elektronické knihy

Pojem “E-Book“ = elektronické knihy sa používa v dvoch významoch na označenie:

1. hardvérového zariadenia, ktoré je špeciálne konštruované na čítanie súborov s obsahom odpovedajúcim pojmu kniha. Výstižnejšie je označenie “ebook reader“ – čiže zariadenie na čítanie elektronických kníh (aj keď tento pojem zahrnuje spravidla hardvérové a softvérové prostredie);

2. digitálneho súboru so špecifickým obsahom – ide o súbor, ktorý je vyjadrený v niektorom z radov špeciálnych formátov (TXT, DOC, HTML, PDF, PDB, *. lit), ktoré zodpovedajú podmienkam softvérového produktu alebo priamo hardvérového čítacieho zariadenia.

E-book je text, ktorý nájdete na rôznych webových stránkach v oddelení E-BOOKS.

E-book vo význame súboru vzniká dvoma spôsobmi:

· priamou tvorbou – vzniká v prostredí:

- WORD-u, odkiaľ sa exportuje do formátu * lit., s ktorým pracuje Microsoft Reader,

- Adobe Acrobate, kde vzniká priamo súbor vo formáte PDF, ktorý je čítaný Acrobat Readerom a predovšetkým Adobe eBook Readerom;

· konverziou – súbor je vytvorený a uložený vo formáte TXT, HTML, RTF. Potom sa využije niektorý z konvertorov – generátorov formátu (takto vznikajú najčastejšie samospúšťacie programy – EXE).

Práca s digitálnou knihou, t. j. čítanie e-knihy (jej kvalita), je podmienené:

- konkrétnym formátom,
- samotným čítacím zariadením – t. j. existenciou konkrétneho softvéru a hardvéru.

Nie každý e-book je čitateľný v ľubovoľnom zariadení. Práve naopak. Jedným z faktorov, ktorý brzdí rozvoj uplatnenia e-book, je nekompatibilita formátov navzájom s readermi.

Najjednoduchšia je situácia s e-bookom vo formátoch EXE, TXT, DOC a HTM, ktoré sa dajú čítať na väčšine univerzálnych zariadení slúžiacich vo funkcii readeru.

Používanie e-bookov súvisí predovšetkým s:

- tzv. e-publishing – elektronickým publikovaním,
- problematikou hardvéru a softvéru,
- otázkami ochrany autorských práv,
- otázkami psychológie, komunikácie, ergonómie,
- problematikou fungovania knižníc.

Publikovanie v podmienkach rozvoja e-bookov výrazne ovplyvní celý cyklus vzniku aj distribúcie knihy. Najvýraznejšia je zmena v logistike. E-kniha sa vystaví na internete a v tomto okamihu je dostupná tisícom záujemcom. Samozrejme, je tu možnosť zaheslovať súbor a prevziať ho až po zaplatení poplatku. Tlač knihy sa redukuje na aktivity súvisiace so vznikom obsahu súboru a jeho vystavenie na internete.

Výrazne nižšie sú náklady na tvorbu a dodanie knihy čitateľovi. Dodávka je okamžitá, nikdy nie je titul vypredaný, pokiaľ nie je odstránený z internetu.

Autor sa sám môže stať aj svojim vydavateľom. Výrobný cyklus knihy od predloženia ponuky titulu autorom po jeho sprístupnenie čitateľovi sa skracuje z 3 rokov na 6 mesiacov!

Významným problémom, ktorý sa rieši, je otázka ochrany práv autorov a vydavateľov. (Tvorca e-booku môže obmedziť možnosť kopírovať a tlačiť obsah, sťahovanie je podmienené splnením podmienok.)

Niektoré odhady hovoria, že priemerný čas existencie dokumentu na webe je 100 dní. To značí, že každodenne mizne množstvo dokumentov. Takže keby boli v tlačenej podobe, aj to by bolo výhodné.

Ťažko sa dá vyčísliť, koľko webových stránok sa venuje problematike e-bookov a e-publishingu. Ale určite sú ich tisíce. Ide predovšetkým o hardvérové a softvérové firmy, ktoré ponúkajú nové produkty, ale aj o vydavateľov a kníhkupectvá. Prekvapia bohatosťou informácií, veľkou ponukou kníh zo všetkých oblastí života v rôznych svetových aj iných jazykoch.

Zdroj:
www.infolib.sk

Žiadne komentáre: