sobota 12. apríla 2008

Z histórie kníh (7. časť)

Slovensko

E-book je virtuálnou knihou, t. j. súborom virtuálnych stránok, ktorých spojenie je zaistené symbolicky.
Je to označenie pre určitý štýl práce s obsahom. (Obsahom e-booku nemusí byť kniha, ale i časopis, noviny, príručka, návod).
Elektronické knihy = e-books = e-knihy = digitálna kniha sú teda realitou, či len víziou?
Môžeme sa zaoberať ich hodnotením, porovnávaním, ale nezakrývajme si oči pred skutočnosťou ich existencie.
Papierová kniha bola vynikajúcim vynálezom, jej možnosti sú však dosť obmedzené. V najbližšom období pôjde nie o jej náhradu, ale doplnenie.
E-book nie je len módnym výstrelkom!
Na vývoj situácie s e-bookmi pôsobí celý rad negatívnych vplyvov, ako sú:

- množstvo a štruktúra ponuky kníh,
- dostupnosť a ceny readerov,
- ceny internetového pripojenia,
- kvalita obrazoviek (záťaž pri čítaní),
- obavy autorov a vydavateľov o svoje autorské práva,
- nekompatibilita formátov e-kníh,
- určitý konzervatizmus čitateľov (zvyk je...).

Ale treba dúfať, že mladá generácia, pre ktorú je obrazovka počítača bežným prostredím, prejaví obrovský záujem o e-knihy a renomované firmy zainvestujú do rozvoja elektronického publikovania.


Vznikol projekt e-book s cieľom prezentovať na stránke www.presporok.sk/ebook :

- diela mladých a začínajúcich autorov,
- vedecké publikácie a učebnice, na ktoré v súčasnosti nie sú finančné prostriedky.

Príspevky sú väčšinou vo formáte MS Word alebo PDF za ľubovoľný poplatok.

Na tejto www stránke čitateľ nájde zatiaľ:

- 16 e-poviedok (jednu dokonca od Martina Kasadru: Gril),
- 2 e-romány od Marcela Zúbrika,
- 1 zbierku básní.

Tieto poviedky a romány majú formu vysokoškolských skrípt, nevyužívajú žiadnu z výhod počítačovej grafiky, ale text sa dobre číta a čitateľ nemusí “trpieť“, kým sa mu text “uráči natiahnuť“.

Na webovej stránke sú aj sekcie:

- veda (humanitné a technické vedy, medicína, právo, ekonómia...),
- manuály (hardvér, programovanie, internet, grafika), ale momentálne nie sú na nich publikované žiadne texty.

O hardvéri sa môžete dočítať v samostatnej sekcii.

Všetky literárne diela sú zverejňované v súlade s autorským právom. (Akékoľvek komerčné šírenie týchto diel v záujme zisku, bez písomného súhlasu autora, je trestné.)

Zdroj:
www.infolib.sk

Žiadne komentáre: