nedeľa 9. marca 2008

Z histórie kníh (2. časť)

Louis Braille (1809 - 1852)

Narodil sa 4. januára 1809 v Coupvray pri Paríži v rodine garbiara a výrobcu konských postrojov. Rodný dom malého Louisa bol plný ostrých predmetov. Jeho otec ich potreboval na vŕtanie dierok a háčikov na svojich kožených výrobkoch. Keď mal Louis 3 roky, poskakoval po otcovej dielni. Ako obyčajne sa hral na otca. Detská ruka s ostrým bodákom s drevenou rúčkou sa pošmykla a hrot mu vnikol do oka. Infekcia zakrátko zasiahla aj druhé oko. O pár dní navždy prestal vidieť.

Naučil sa samostatne pohybovať. Ako 10 ročného ho poslali do školy. Vidieckej škole však čoskoro vyschli zdroje aj trpezlivosť s náročným, nadpriemerne inteligentným študentom, ktorý na svoj hendikep žiadal špeciálne podmienky a hnevalo ho, že sa nedá všetko naučiť len počúvaním. Zbalil sa a ako desaťročný odcestoval do školy pre nevidiacich v Paríži. Jeho prvá otázka po príchode znela: „Máte nejaké knihy na čítanie?" Bol veľmi usilovný, nemierne túžil vzdelávať sa a najmä čítať.

Čoskoro však zistil, že prečítať jedinú stránku z obrovskej knihy je nad jeho trpezlivosť. Zvlášť ho rozčuľovalo, že kým prišiel na koniec vety, zabudol, čo sa písalo na začiatku. „Prečo by som svojimi prstami nemohol vedieť čítať rovnako rýchlo ako vidiaci zrakom," opýtal sa svojho začudovaného učiteľa a začal vymýšľať hmatové kódy.

Učiteľ mu povedal, že počul o zvláštnej abecede, ktorú používa francúzska armáda v noci na prenos správ, keď sa vojaci nechcú prezradiť nepriateľovi škrtnutím zápalky. Písmená abecedy boli znázornené vystupujúcimi bodkami a čiarkami. Vynález kapitána Charlesa Barbiera de la Serre bol však taký složitý, že ani samotní vojaci sa ho nevedeli naučiť. Celú abecedu tvorili znaky, pričom jeden znak pozostával z 12 bodov (6 na výšku a 6 na šírku). Dvanásťročný Braille si zaobstaral vzorku písma, vyskúšal ju prečítať a zistil, že rýchlosť čítania sa zvýšila. Na jednu stránku sa však zmestila len jedna - dve vety. Schyľovalo sa k prázdninám. Louis odcestoval do rodičovského domu. Nasledujúci deň ho otec našiel sedieť v jeho garbiarskej dielni. Louis nevdojak chytil do rúk bodák s drevenou rúčkou na dierkovanie konských postrojov. Zabodol ním do opracovanej kože a dostal nápad.

O šesť dní bodákom, ktorý mu spôsobil slepotu, vydierkoval do kože prvú vetu svojím novým písmom. Jeho základom sa stalo šesť bodiek, ktorých rozličné pozície predstavovali jednotlivé písmená abecedy. Systém sa stal jednoduchším pre hmat a logiku. Dá sa z neho vytvoriť 63 kombinácií, čo stačí na celú abecedu, chemické značky, matematické a iné symboly.

Keď mal Braille 15 rokov, vznikla prvá kniha napísaná novou abecedou. Za niekoľko desaťročí sa rozšírila do takmer všetkých jazykov sveta, vrátane jazyka Zulu a hudobných záznamov. Braillovo písmo bolo na svete.

Louis Braille zomrel v roku 1852.

Deň 4. 1. bol od roku 2001 vyhlásený za Svetový Braillov deň (vyhlásila ho Svetová slepecká únia – WBU; je to deň narodenia Louisa Brailla)

Zdroj:
http://www.infolib.sk/
http://encyklopedia.sme.sk/


Žiadne komentáre: