sobota 1. marca 2008

Z histórie kníh (1. časť)

Johannes Gutenberg (1400 - 1468)

Narodil sa okolo roku 1400 v nemeckom meste Mainz (Mohuč) ako Johannes Gensfleisch, neskôr si zmenil meno podľa rodného domu – Gutenbergov dvor.
O jeho detstve a mladosti sa toho nezachovalo veľa. Zdrojom informácií pre historikov sa stali súdne spisy. Johannes Gutenberg stál totiž pred súdom počas svojho života často – ako žalobca i ako obžalovaný. Jeden zo svedkov o ňom podal nasledujúce svedectvo: "Tento biedny muž napĺňa svoj biedny život klamstvami a podvodmi".
Odborníci sa domnievajú, že študoval na známej nemeckej univerzite v Erfurte. Svedčia o tom zoznamy študentov zachované zo zimného semestra v rokoch 1419 - 1420.
Kvôli politickým, mocenským a hospodárskym nepokojom v Mainzi sa rodina Gutenbergovcov presťahovala do Štrasburgu. Tam Gutenberg ako zlatotepec vyrábal ručné zrkadlá a zároveň sa venoval prípravným prácam ku kníhtlačiarstvu. Svedčia o tom zápisnice z protokolov Veľkej rady v Štrasburgu. Po stabilizácii pomerov v Mainzi (Mohuči) sa Gutenberg vrátil a pokračoval v tlačiarenských prípravách.
V roku 1448 sa Gutenberg vrátil do rodného Mainzu (Mohuča) a od svojho príbuzného si požičal 150 guldenov na 5-percentný úrok, ktoré zrejme investoval do nového vynálezu. Krátko nato sa objavuje zmienka o jeho najstaršej tlači: šlo o výtlačok básne z posledného súdu podľa Sibylinej knihy z roku 1360. Miesto ani rok tlače nie sú uvedené.
Onedlho našiel Gutenberg v advokátovi Johannesovi Fustovi mecenáša, ktorý mu požičal 800 guldenov na výstavbu tlačiarne. V roku 1452 pridal Fust ďalších 800 guldenov a z mecenáša sa stal spoluvlastník spoločnosti, ktorá sa v dobových dokumentoch označovala ako stroj na knihy.
Výsledok bol neuveriteľný. Gutenberg vymyslel techniku výroby celkom rovnakých vymeniteľných kovových písmen. Vyrezal oceľové razidlá písmen v zrkadlovej podobe a vyrazil ich do medi. Do takto vzniknutých matríc nalial olovo, ktoré po vychladnutí vytvorilo obrátené písmená. Tie potom Gutenberg zostavoval do tlačiarenských foriem, natieral tlačiarenskou čerňou a na drevenom lise, ktorý tiež skonštruoval sám, vyrábal celé strany v požadovanom množstve. Tak vytlačil prvé drobné tlače a gramatiky.

Za najstaršiu Gutenbergovú kníhtlač sa pokladá zlomok Sibyliných kníh asi z roku 1445. Najslávnejšou a najznámejšou kníhtlačou je dvojdielna - 42 riadková Biblia v latinskom jazyku. Začal ju tlačiť v roku 1452. Vyšla v náklade 180 kusov, z toho 30 bolo vytlačených na pergamen. Tlač Biblie ukončil v roku 1456. Nasledovali odpustkové listy, Turecký kalendár a i.

Jeho partner Fust ho v roku 1455 zažaloval za nesplatenie dlhu. Zo súdneho procesu, ktorý nasledoval sa nezachovali všetky záznamy, po procese však Gutenberg prišiel o celý náklad vytlačenej biblie i časť tlačiarne.
V roku 1460 sa tlačenia kníh definitívne vzdal.

V posledných rokoch života sa mu veľmi zhoršil zrak.
Aj keď bol významným vynálezcom kníhtlače, na celej práci takmer nič nezarobil. Napriek tomu, že jeho vynález mal obrovský význam pre rozvoj kultúry a vzdelania, slepý Gutenberg zomrel v chudobe 3. februára 1468 v Mainzi (Mohuči).
Tri roky pred smrťou ho na svoj dvor prijal mainzský (mohučský) arcibiskup Adolf von Nassau. Dovolil mu užívať vtedajšie pôžitky a oslobodil ho od daní a služieb. Nevedno, prečo sa, vtedy už údajne slepému, Gutenbergovi dostalo takej cti, isté je, že obdobia blahobytu patrili v jeho živote skôr k výnimočným okamihom.

V roku 1504 mu mainzský (mohučský) univerzitný profesor nechal urobiť pomník, na ktorom bolo napísané: „Johannesovi Gutenbergovi, ktorý ako prvý objavil umenie kníhtlače.“ V roku 1798 sa na hvezdárskej mape skupiny európskych astronómov objavilo súhvezdie Gutenberg. V roku 1835 si zasa astronómovia Beer a Maedler do svojej mapy zapísali mesačný kráter Gutenberg. V roku 1900 bolo pri príležitosti 500. výročia narodenia Gutenberga otvorené jeho múzeum, v ktorom sa zhromažďujú všetky dostupné historické materiály týkajúce sa vynálezu kníhtlače. A ktoré o 62 rokov neskôr dostalo titul: Svetové múzeum umenia tlače.
Mesto Lipsko v NDR udeľuje každoročne od roku 1959 Gutenbergovu cenu jednotlivcom a inštitúciám za vynikajúce diela knižnej kultúry.

Zdroj:
http://www.infolib.sk/
http://encyklopedia.sme.sk/


Žiadne komentáre: