streda 19. marca 2008

Rozdelenie mužov podľa hudobnej terminológie


Do 20 rokov: flautista - vytiahne a hneď hrá

20 - 35 rokov: huslista - päť minút ladí a potom hodinu hrá

35 - 45 rokov: klarinetista - hodinu ladí a potom vrzne

45 - 55 rokov: basista - dvakrát zabručí a je koniec

55 - 65 rokov: ladič - len ladí a hrá za neho niekto iný

65 a viac: kapelník - neladí, nehrá, za to často ukazuje


Žiadne komentáre: